1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1.1. Firma „MR & MRS MARTYNA BATÓG” z siedzibą przy ul. Świętej Barbary 3, 27-200 Starachowice, NIP: 8661723544, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach subskrypcji newslettera.

1.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe są zbierane w celu dostarczania newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, wydarzeniach i innych istotnych informacjach dotyczących działalności firmy.

2.2. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem oraz są używane wyłącznie w zakresie określonym w momencie ich zbierania.

 1. Rodzaje danych osobowych

3.1. Firma zbiera jedynie niezbędne dane osobowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, potrzebne do realizacji usługi newslettera.

3.2. Użytkownik jest informowany o charakterze danych, które są zbierane, przed dokonaniem subskrypcji newslettera.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

4.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

4.2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy firmy.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

5.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby zatrudnione przez firmę, a wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Pliki Cookies

6.1. Strona internetowa firmy może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostarczania spersonalizowanych treści.

6.2. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Regulamin Newslettera

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera firmy „MR & MRS MARTYNA BATÓG” oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

1.2. Subskrybując newsletter, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Zapisy i subskrypcja

2.1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.

2.2. W celu subskrypcji newslettera, Użytkownik powinien podać adres e-mail i numer telefonu.

2.3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy subskrypcji bez podania przyczyny.

 1. Odmowa otrzymywania newslettera

3.1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji, klikając odpowiedni link w otrzymywanej wiadomości e-mail.

3.2. Firma zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania wysyłki newslettera po otrzymaniu zgłoszenia rezygnacji.

 1. Ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych jest firma „MR & MRS MARTYNA BATÓG” z siedzibą przy ul. Świętej Barbary 3, 27-200 Starachowice, NIP: 8661723544.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4.3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania newslettera i nie są udostępniane osobom trzecim.

4.4. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [adres e-mail kontaktowy].

 1. Zmiany w regulaminie

5.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie internetowej firmy.

 1. Prezent za zapis na newsletter: Rabat na usługę oczyszczania wodorowego

6.1. Subskrybując newsletter, Użytkownik otrzymuje dostęp do ekskluzywnego rabatu na usługę oczyszczania wodorowego oraz dodatkowo może podać numer telefonu w celu otrzymywania powiadomień o innych ekskluzywnych ofertach i wydarzeniach firmy. Numer telefonu jest przechowywany zgodnie z Polityką Prywatności i może być w każdej chwili usunięty na żądanie Użytkownika.